קיינטות

יוני | יולי | אוגוסט
2019

רוצים שהילדים שלכם ידעו לשחות עד הקיץ?

לשיחה עם מועדון הספורט

טקסט טקסט

טקסט טקסט

לשיחה עם מועדון הספורט

מועדון הספורט של אוניברסיטת ת"א, רחוב חיים לבנון 60
שער 9 של אוניברסיטת תל אביב